Διεξαγωγή επαναληπτικού εργαστηρίου
- Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 -
Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί το επαναληπτικό εργαστήριο για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν απουσιάσει σε μία ή και περισσότερες ασκήσεις του εργαστηρίου να προσέλθουν για την ολοκλήρωσή τους. Το επαναληπτικό εργαστήριο θα ξεκινήσει από τις 5 και θα ολοκληρωθεί στις 7:30, δίνοντας την δυνατότητα να αναπληρωθούν ότι εκκρεμότητες υπάρχουν.

Ενημερωτικά οι ασκήσεις που μπορούν να αναπληρωθούν είναι οι εξής:
- Κωδικοποίηση Παγίων
- Τύποι Εργασιών Συντήρησης
- Προληπτική Συντήρηση
- Υπολογισμός Αξιοπιστίας Συστημάτων

- Ανάλυση Τύπων Αστοχίας, Επιπτώσεων και Κρισιμότητας - Μέρος Α

- Ανάλυση Τύπων Αστοχίας, Επιπτώσεων και Κρισιμότητας - Μέρος Β