Γραπτές των Εργαστηρίων της Τεχνολογίας Παραγωγής Ι
- Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 -

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 23/1/2018 και ώρα 18:00 – 20:00 μ.μ., θα διεξαχθούν οι γραπτές των Εργαστηρίων της Τεχνολογίας Παραγωγής Ι, στις αίθουσες Α3-4, Α5-6, Α8, Α9 κλπ..

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά εργαστήρια.

 

Όποιος(-α) δεν έχει εκπληρώσει τα τέσσερα υποχρεωτικά εργαστήρια και τις γραπτές εξετάσεις των εργαστηρίων, ΔΕΝ ΕΧΕΙ δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2018).

 

Ο τελικός βαθμός (ΤΒ) στο μάθημα Τεχνολογία Παραγωγής Ι υπολογίζεται με βάση τις γραπτές εξετάσεις του Ιανουαρίου (ΓΕ) και την γραπτή εξέταση στα υποχρεωτικά εργαστήρια (ΥΕ) ως εξής:

 

(ΤΒ) = max [ΓΕ,(0,7*ΓΕ+0,3*ΥΕ)]

Η βαθμολογία των υποχρεωτικών εργαστηρίων υπολογίζεται ΜΕΧΡΙ και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018.