Νέα Ανακοίνωση για την Διεξαγωγή των Εργαστηρίων της ΤΠΙ
- Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 -
  • Λόγω της μειωμένης συμμετοχής των φοιτητών, κατά την διεξαγωγή των εργαστηρίων των ομάδων Α1, Α2, Β1 και Β2 στις 21/12/2017, με θέμα “Μη καταστροφικοί Έλεγχοι – Θερμογραφία” της Τ.Π.Ι, σας ενημερώνουμε ότι:

 

  • την Πέμπτη 11/1/2018 θα διεξαχθεί κανονικά το εργαστήριο, στην αίθουσα 109 του Τμήματος ΜΠΔ, από τις 16:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ., για τις ομάδες Γ1, Γ2, Δ1, Δ2 ως εξής:

 

16:00-17:00 - Ομάδα Γ1

17:00-18:00 - Ομάδα Γ2

18:00-19:00 - Ομάδα Δ1

19:00-20:00 - Ομάδα Δ2

 

  • την Πέμπτη 18/1/2018 θα διεξαχθεί το εργαστήριο, στην αίθουσα 109 του Τμήματος ΜΠΔ, από τις 16:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ., για τις ομάδες A1, A2, B1, B2 (για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει) ως εξής:

 

16:00-17:00 - Ομάδα Α1

17:00-18:00 - Ομάδα Α2

18:00-19:00 - Ομάδα Β1

19:00-20:00 - Ομάδα Β2

 

Επίσης, για όσους τυχόν χάσουν το εργαστήριο για οποιοδήποτε λόγο, την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 18/1/2018, και κατά τις προαναφερθείσες ώρες (16:00 – 20:00 μ.μ.) μπορούν να το αναπληρώσουν. Άλλο εργαστήριο αναπλήρωσης στην “Θερμογραφία”, δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

 

  • Τα υπόλοιπα επαναληπτικά εργαστήρια της Τ.Π.Ι, θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Πέμπτη 11/1/2018, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, στην αίθουσα 109 του Τμήματος ΜΠΔ, ως εξής:

 

Y.E.1 Μετρολογία (παχύμετρο – μικρόμετρο) 9:00 – 10:00

Y.E.2 Μετρολογία (τραχύτητα –σκληρότητα) 10:00 – 11:00

Y.E.3 Μη καταστροφικοί έλεγχοι (διεισδυτικά υγρά) 11:00 – 12:00

 

 

  • Το προαιρετικό εργαστήριο της Τ.Π.Ι με θέμα “Συμβατικές Εργαλειομηχανές - Κοπή Τόρνος/ Φρέζα)”, δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

 

  • Tο επιδεικτικό εργαστήριο της Τ.Π.Ι με θέμα “3D Printing, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/1/2018, για όλες τις ομάδες.

 

Συγκεκριμένα, στις 12:00 – 13:00 μ.μ., στην αίθουσα Α3-4, θα πραγματοποιηθεί η θεωρητική παρουσίαση του προγράμματος για όλες τις ομάδες (A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2, Δ1,Δ2).

 

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η πρακτική επίδειξη του εργαστηρίου, στην αίθουσα 109 του Τμήματος των ΜΠΔ,  ως ακολούθως:

 

13:30 – 14:00 ομάδες Α1, Α2

14:00 – 14:30 ομάδες Β1, Β2

14:30 – 15:00 ομάδες Γ1, Γ2

15:00 – 15:30 ομάδες Δ1,Δ2