Οδηγίες για το project
- Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 -

To project του Μηχανολογικού Σχεδιασμού θα πρέπει να παραδοθεί σε κόλλα  τύπου SCHOELLER DIN Α3 (ΣΕΛΕΡ), στην οποία θα σχεδιαστούν τα περιθώρια του περιγράμματος και το υπόμνημα (βλέπε eclass/ Μηχανολογικό Σχέδιο/ Έγγραφα/ Θεωρία - Παρουσιάσεις/ Σχεδιασμός Περιγράμματος - Υπομνήματος). 

Η σχεδίαση να γίνει με μολύβι και να χρησιμοποιηθεί ομάδα γραμμών 0,7.

Για το Υπόμνημα, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

Στο ΘΕΜΑ θα αναγραφεί ως τίτλος: 
ΘΕΜΑ: PROJECT  A ή ΘΕΜΑ: PROJECT B (ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του Α.Μ.)


Στις ΟΨΕΙΣ θα αναγραφεί ως περιγραφή του θέματος:
2 ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 1 ΤΟΜΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ PROJECT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ Ο Α.Μ.. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ