Διεξαγωγή τελευταίου εργαστηρίου και παράδοση project
- Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 -

Σας ενημερώνουμε ότι:

 

  • την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 9:00 – 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο εργαστήριο (Θέμα 5) του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι για την Ομάδα Α και ώρα 11:00 – 13:00 μ.μ. για την Ομάδα Β.

Την ίδια ημέρα θα δοθεί επίσης το project του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι, το οποίο θα αναρτηθεί και στο e-class την ίδια ημέρα.

 

οι φοιτητές των οποίων o Α.Μ. λήγει σε: 1, 3, 5, 7, 9 θα πραγματοποιήσουν το project Α

 

οι φοιτητές των οποίων o Α.Μ. λήγει σε: 0, 2, 4, 6, 8 θα πραγματοποιήσουν το project Β

 

 

 

Το project θα παραδοθεί την Δευτέρα 8/1/2018 και

 ώρα 9:00 – 13:00  στο γραφείο 101, στην κα Κυρίτση Χ..

 

 

  • Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του project έχει όποιος (-α) συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία (3) εργαστήρια πράξης.
  • Η τελική βαθμολογία καθορίζεται με βάση την παράδοση και εξέταση του project.
  • Εάν κάποιος(-α) φοιτητής(-ρια) του 1ου εξαμήνου επιθυμεί παρά ταύτα να συμμετάσχει και στις γραπτές εξετάσεις του Ιανουαρίου, τότε ο βαθμός του project προσμετράται κατά 40% και το υπόλοιπο 60% προέρχεται από τον βαθμό των εξετάσεων.
  • Project που δεν παραδίδεται στην αναφερόμενη ημερομηνία (8/1/2018), μειώνεται στη βαθμολόγηση κατά 20% ανά ημέρα καθυστέρησης παράδοσης. Μετά το πέρας της τρέχουσας εβδομάδας (8/1 – 12/1/2018), η βαθμολογία του project θεωρείται το 0 (μηδέν).
  • Μετά το πέρας του εξαμήνου η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις χωρίς να προσμετρηθεί το project.