Διεξαγωγή μαθήματος "Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων"
- Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 -

Το μάθημα της Αξιοπιστίας και Συντήρησης Τεχνολογικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, 5μμ – 8μμ.