Διεξαγωγή εργαστηρίου "Μη καταστροφικοί έλεγχοι (θερμογραφία)
- Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 -
Το υποχρεωτικό εργαστήριο μη καταστροφικών ελέγχων (θερμογραφία) (Υ.Ε.4) της Τεχνολογίας Παραγωγής Ι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/11 και την Παρασκευή 1/12 στην αίθουσα 109 από τις 16:00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ..Ισχύει το ακόλουθο πρόγραμμα:
Πέμπτη 30/11: 16.00-17.00 - Ομάδα Α1 , 17.00-18.00 Ομάδα Α2 , 18.00-19.00 Ομάδα Β1,  19.00-20.00 Ομάδα Β2  
Παρασκευή 1/12: 16.00-17.00 - Ομάδα Γ1 , 17.00-18.00 Ομάδα Γ2 , 18.00-19.00 Ομάδα Δ1,  19.00-20.00 Ομάδα Δ2