Επικοινωνία με την κα Κυρίτση
- Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 -

Οι φοιτητές:

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος Α.Μ. 91650
Αθανασίου Θεοδούλα Α.Μ. 91740
Καλιμαυκίδης Παύλος Α.Μ. 91736
Φύκατα Ιουλία Α.Μ. 91770

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Χ. Κυρίτση την Δευτέρα 4/12/2017, από τις 10:00 έως τις 12:00, για τα εργαστήρια του μαθήματος ΤΠ Ι.

Κτίριο ΜΠΔ, γραφείο 101

τηλ. 25410 79891