Χώρος διεξαγωγής Υποχρεωτικού Εργαστηρίου 3 (ΤΠ Ι)
- Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 -

Το Υ.Ε.3, με τίτλο "Διεισδυτικά Υγρά", της Τεχνολογίας Παραγωγής Ι, θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο "Υδραυλικής" του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών, στα ΠΡΟΚΑΤ της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο βρίκεται δεξιά του κτιρίου των Αιθουσών Διδασκαλίας.