Χώρος διεξαγωγής Υποχρεωτικού Εργαστηρίου 2 (ΤΠ Ι)
- Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017 -

Το Υποχρεωτικό Εργαστήριο 2 με τίτλο "Σκληρομέτρηση - Τραχυμέτρηση", διεξάγεται στο Εργαστήριο 109, του 1ου ορόφου του κτιρίου του Τμήματος ΜΠΔ.