Ομάδες εργαστηρίων μαθήματος "Τεχνολογία Παραγωγής Ι" - 1ου εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018
- Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 -

Αναρτήθηκαν στα έγγραφα και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου οι ομάδες των εργαστηρίων του μαθήματος "Τεχνολογία Παραγωγής Ι" (1ο εξάμηνο - ακ. έτους 2017-2018).