Ενδιάμεση Βαθμολογία «Τεχνολογία Παραγωγής Ι» - Σεπτέμβριος 2017
- Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα/βαθμολογίες και στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου 100 η ενδιάμεση βαθμολογία του μαθήματος «Τεχνολογία Παραγωγής Ι».

Ερωτήσεις σχετικά με το γραπτό την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, 5μ.μ. – 7μ.μ., στο γραφείο 107.

Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.