Ενδιάμεση Βαθμολογία «Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων» - Σεπτέμβριος 2017
- Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα και στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου 100 η ενδιάμεση βαθμολογία του μαθήματος «Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων».

 Όποιος θέλει να δει το γραπτό του να επικοινωνήσει με την κα Σοφία Μποζά στο τηλέφωνο 25410 79325.