Ενδιάμεση Βαθμολογία «Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι» - Σεπτέμβριος 2017
- Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα/βαθμολογίες και στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου 100 η ενδιάμεση βαθμολογία του μαθήματος «Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι».

Ερωτήσεις σχετικά με το γραπτό την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, 10:00 – 12:00, στην κυρία Χάιδω Κυρίτση (γραφείο 101).