Στοιχεία Μηχανών

Ανακοινώσεις

Ενδιάμεση βαθμολογία Στοιχεία Μηχανών – Ιούνιος 2017
- Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα/βαθμολογίες και στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου 100, η ενδιάμεση βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου.

Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017.

Ερωτήσεις στο γραφείο 107 τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 (17:00 – 19:00).