ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
- Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 -

Όσοι φοιτητές του Τμήματος βρίσκονται σε καραντίνα λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα καλούνται να μας γνωρίσουν, απαντώντας από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-mail του προέδρου του Τμήματος κ. Χατζησαββίδη (cchatz@agro.duth.gr) άμεσα αν επιθυμούν τη διανομή φαγητού από το πανεπιστημιακό εστιατόριο στο σπίτι τους, δηλώνοντας παράλληλα το ΑΕΜ, τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό τους.
Τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων θα παραμείνουν εμπιστευτικά.