ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 -

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την Παρασκευή 26/11/2021 στις 12:00 θα διεξαχθεί το εργαστήριο του μαθήματος.