ΑΕΜ Φοιτητών/τριών που θα συμμετέχουν στις εξ-αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος
- Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 -

Στα έγγραφα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η σχετική λίστα όσων θα συμμετέχουν στις εξ-αποστάσεως εξετάσεις και θα λάβουν τα θέματα. Ο διδάσκων