Στατιστική

Ανακοινώσεις

- Τετάρτη, 18 Απριλίου 2007 -

1η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 1 :  Στατιστική

 

2η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 2 :  Ταξινόμηση, κατάταξη και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

 

3η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 2 :  Ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου

 

4η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 3 : Μέτρα θέσης και διασποράς (3.1)

 

5η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 3 : Μέτρα θέσης και διασποράς (3.2)

 

6η Εβδομάδα:

Ασκήσεις  3ου Κεφαλαίου

 

7η Εβδομάδα:

Ασκήσεις  3ου Κεφαλαίου

 

8η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 4 :  Βασικές αναφορές στη θεωρία των πιθανοτήτων και Ασκήσεις  4ου Κεφαλαίου

 

9η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 5 :  Τυχαίες μεταβλητές

 

10η Εβδομάδα:

Ασκήσεις  5ου Κεφαλαίου

 

11η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 6 :  Βασικές  κατανομές  πιθανότητας (6.1- 6.2)

 

12η Εβδομάδα:

Κεφάλαιο 6 :  Βασικές  κατανομές  πιθανότητας (6.3)

 

13η Εβδομάδα:

Ασκήσεις 6ου Κεφαλαίου