Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023
- Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 -

Οι εξετάσεις είναι 6/9/23 7 μμ μαζί με τα άλλα μαθήματα Διοίκησης.