ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)
- Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 -

Με βάση όσα είπαμε στην τελευταία συνάντηση:

1. πρωτότυπο κείμενο: α 1-27, προοίμιο Ιλιάδας και τα κείμενα που υπάρχουν στα έγγραφα που έχετε στην ύλη στο eclass. (για την εξεταστική Ιουνίου). Για την εξεταστική από Σεπτέμβρη και εξής α 1–79 και τα κείμενα που υπάρχουν στα έγγραφα που έχετε στην ύλη στο eclass.

Θα ζητηθεί μετάφραση λέξεων ή προτάσεων από το πρωτότυπο. Μετρική ανάλυση, αναγνώριση γραμματικών/επικών τύπων.

2. τα κείμενα που έχετε στις κατευθυντήριες γραμμές (eclass) θα εξεταστούν από μετάφραση  μαζί με τη θεωρία τους που υπάρχει στο βιβλίο μου.

3. Η λοιπή θεωρητική ύλη (κυρίως από το cambridge companion to Homer) μένει ως έχει στην ανακοίνωση περί την εξεταστέα ύλη που έχετε εδώ και καιρό. To κεφ. 8 θα το διαβάσετε κυρίως για τους λογότυπους και τις τυπικές σκηνές (χωρίς να μάθετε τις λεπτομέρειες με εξ´ταση στίχων κλπ που αναφέρονται εκεί). Επίσης το δικό μου κεφ. στον τόμο αυτό δεν θα εξεταστεί αλλά συστήνεται προς ανάγνωση. Προσέξτε ότι στο έγγραφο του eclass για τα εισαγωγικά θα βρείτε αρκετή βοήθεια για την προετοιμασία σας στη θεωρία περί έπους. Επίσης δεν χρειάζεται να μάθετε το πλήρες περιεχόμενο των Κύκλιων επών (που έχετε στο δικό μου έγγραφο και στον Dowden σσ. 252-257) αλλά θα ξέρετε τα βασικά τους χαρακτηριστικά και τη σχέση τους με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

καλή προετοιμασία επ᾽ αγαθωι

ΦΠΜ