ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
- Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 -

1. Από το βιβλίο Φ.Π. Μανακίδου, 2018, Στρατηγικές της Οδύσσειας, σσ. 15-63. Θα διαβάσετε τη θεωρία και τα κείμενα που παρατίθενται στις σελίδες αυτές προς ενισχυση αυτής της επιχειρηματολογίας.

2. ΑΠό το βιβλίο The Cambridge Companion to Homer, 2013 τα κεφάλαια 8 (Μ. Clark), 11 (J.M.Foley), 12 (K.Dowden), 14 (R. Fowler). Επίσης το κεφ. 23 για να δείτε μια περίπτωση πρόσληψης του Ομήρου στη σύγχρονη εποχή.

3. Τα κείμενα που έχετε ήδη στο eclass. Θα έχετε και μετρική ανάλυση (θα κάνουμε εξάσκηση και στην παράδοση του εξαμήνου).

Ως το πέρας του εξαμήνου ενδέχεται να προστεθεί και επιπλέον αριθμός στίχων από το πρωτότυπο.

Καλή ανάγνωση!