Γενική Γλωσσολογία (ΓΛΩ301)

Ανακοινώσεις

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩ301
- Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 -

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Από το βιβλίο Γαβριηλίδου, Ζ., Μητσιάκη, Μ. & Φλιάτουρας, Φ. 2021. 100 βασικές έννοιες για τη Γλωσσολογία. Εκδόσεις Gutenberg.

Σελίδες:

  • 25-77: Εισαγωγικές έννοιες και διακρίσεις (έως και την ενότητα Γραμματική)
  • 223 έως 304: ΜΟΝΟ με τι ασχολείται ο κάθε κλάδος της γλωσσολογίας, δηλαδή την πρώτη παράγραφο από κάθε ενότητα.
  • 254 (Οι απαρχές) – 256 (ολιστική προσέγγιση)
  • 307-317 (Πρόσκτηση της γλώσσας)
  • 377-386: Δομισμός και Σχολή της Πράγας
  • 437-450: Ιστορία της Γλωσσολογίας

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΜΜ