Γενική Γλωσσολογία (ΓΛΩ301)

Ανακοινώσεις

Εργασίες μαθήματος
- Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 -

Στα έγγραφα θα βρείτε ένα αρχείο με τον τίτλο Εργασίες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 10 θέματα και να κάνετε την εργασία σας ατομικά ή ομαδικά (έως και 5 άτομα). Το τελικό προϊόν θα είναι ένα βίντεο με πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Έως και την 1η Δεκεμβρίου, παρακαλώ να μου στείλετε e-mail με τα μέλη της ομάδας σας και τη θεματική με την οποία θα ασχοληθείτε.

ΜΜ