ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΕΕΒΦ299)

Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 -

Τὸ πρῶτο μάθημα τοῦ μαθήματος [ΕΕΒΦ299] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ποὺ διδάσκεται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ πανεπιστημιακὰ δεδομένα) θὰ διεξαχθεῖ κατὰ τὸ πρόγραμμα τὴν Παρασκευὴ 06/10/2017, 15.15, στὴν Αἴθουσα Α΄. Ἀπὸ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα ἡ ὥρα συνεργασίας μὲ τοὺς φοιτητὲς θὰ εἶναι Παρασκευή 14.20-15.15

Προτρέπονται οἱ φοιτητὲς νὰ προσέλθουν στὸ πρῶτο μάθημα, ὥστε νὰ διευκρινισθοῦν περαιτέρω λεπτομέρειες τοῦ μαθήματος.