ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (04/04/2017)
- Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 -

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές να προσέλθουν στην παράδοση της Τρίτης, 04/04/2017 (18:00 - 21:00, αίθουσα Β') προκειμένου να καθοριστεί η εξεταστέα ύλη, να οριστούν απαλλακτικές εργασίες και να καθοριστεί ο τρόπος των εξετάσεων.