Τραγωδία (ΕΕΑΕΦ165)

Ανακοινώσεις

Εξεταστέα ύλη ακαδημαΐκού έτους 2016-7
- Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την ανασύνθεση της Λυκούργειας τετραλογίας του Αισχύλου και της τραγωδίας Ινώ του Ευριπίδη, μαζί με το συναφές γραμματολογικό υλικό. Κείμενα αναφοράς οι τραγωδίες Βάκχες και Μήδεια του Ευριπίδη.