Λυρική Ποίηση (ΥΑΕΦ144)

Ανακοινώσεις

ανάρτηση κειμένου: ελεγειογράφοι-ιαμβογράφοι ποιητές
- Σάββατο, 04 Μαρτίου 2017 -

Αναρτήθηκε το έγγραφο 2 με κείμενα ελεγειογράφων και ιαμβογράφων ποιητών. Παρακαλώ να τα εκτυπώσετε για το μάθημα της Δευτέρας.