Εξεταστέα Ύλη του μαθήματος
- Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 -

Εξεταστέα Ύλη του μαθήματος

1. Θεωρία:

H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τ. Β΄, Αθήνα 1997, σελ. 525-555.

R. Beaton, Η ερωτική μυθιστορία του Μεσαίωνα, Αθήνα 1996, σελ. 102-124

2. Κείμενα:

Όλοι οι διδαγμένοι στίχοι του ερωτικού μυθιστορήματος του Θεοδώρου Προδρόμου:

Βιβλίο 1, 1-515

Βιβλίο 2, 1-495

Βιβλίο 8, 1-530

Βιβλίο 9, 1-87

 

Καλή επιτυχία!