ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 12 ΚΑΙ 13. ΜΑΙΟΥ
- Κυριακή, 08 Μαΐου 2016 -

Σημειώστε ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνουν 2 μαθήματα

Πέμπτη κανονικά ώρα 9.30

και Παρασκευή ώρα 12.15 μμ. αίθ. Β

την παρασκευή θα σας ανακοινώσω στο μάθημα και την εξεταστέα ύλη περίοδου Ιουνίου.