ΜΑΘΗΜΑ 31.3., ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
- Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016 -

το μάθημα στισ 31.3. θα ξεκινήσει στις 12.30. Δείτε στο μεταξύ τα έγγραφα που ενδέχεται να ανέβουν έως τότε.

σημειώστε ότι θα έχουμε μία αναπλήρωση την Παρασκευή 1.4, ώρα 9.15 στην αίθουσα Γ. Το μάθημα αναπληρώνει το μάθημα της πέμπτης 21.4. που ΔΕΝ θα γίνει λόγω ενός μεταπτυχιακού μου μαθήματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.