Ιούνιος 2015-Ύλη εξετάσεων
- Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 -

Για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2015, στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα κείμενα:

Ηρόδοτος, 1. 1-13, 29-48, 91

                7. 12-19

Θουκυδίδης, 1. 1-22, 70

                   2.65

                   5.26, 84-116

Γραμματολογικά θα εξεταστούν: η γέννηση του πεζού λόγου

                                             οι λογογράφοι

                                             Ηρόδοτος

                                             Θουκυδίδης

Για το έργο του Ηροδότου και του Θουκυδίδη, θα εξεταστούν ζητήματα ερμηνείας με βάση τα επιλεχθέντα κείμενα.