Μάθημα 2 (26-2-2015)
- Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 -

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας τα κείμενα της ενότητας 2 και από τον Ηρόδοτο τις παραγράφους 1-12 του 1ου βιβλίου. Το πρωτότυπο κείμενο του Ηροδότου έχει αναρτηθεί στα έγγραφα.

Σ.Ν.