διευκρίνιση
- Σάββατο, 30 Μαΐου 2015 -

Επειδή διαπίστωσα ελέγχοντας τυχαία τα junk του ηλεκτρονικο ταχυδρομείου ότι κάποια μηνύματά σας σχετικά με ερωτήματα για την ύλη βρίσκονται εκεί, θέλω να το έχετε υπόψη σας και να επιμένετε όταν δεν λαμβάνετε απάντηση. Πάντα απαντώ εγκαίρως, αλλά όχι όταν δεν λαμβάνω κάτι. Τα παράπονα στην καλή τεχνολογία που δεν μας βοηθά πάντα.

Καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία στις επικείμενες εξετάσεις και καλή φοιτητική επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος!

ΦΠΜ