επόμενη συνάντηση μαθήματος, 26.5.
- Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 -

Όπως είπα και στο τελευταία μάθημα, το επόμενο μάθημα θα γίνει στις 26.5 ώρα 3 μμ ακριβώς. Θα ολοκληρώσουμε την εξεταστέα ύλη και θα συζητήσουμε και για τον τρόπο προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις.

ΦΠΜ