αναπλήρωση μαθήματος Τρίτη 12.5, ώρα 6μμ
- Παρασκευή, 08 Μαΐου 2015 -

σημειώστε μία αναπλήρωση μαθήματος για την Τρίτη 12.5, ώρα 6μμ στην ίδια αίθουσα. Μεταξύ άλλων θα δούμε και το μέτρο (δακτυλικό εξάμετρο).

επίσης μια διόρθωση στην ΥΛΗ το κεφ. 11 ανήκει στην ύλη