ΥΑΕΦ148 2018-19
- Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 -

Για το μάθημα ΥΑΕΦ148 (Φιλοσοφικά Κείμενα) ισχύουν η υπάρχουσα περιγραφή και τα υπάρχοντα έγγραφα. 

Το πρώτο μάθημα (Πέμπτη 4-10-18)) θα ξεκινήσει στις 13.00 (αντί 12.00) λόγω της ενημέρωσης των φοιτητών για τα μαθήματα της Β΄Ζώνης.

Η διδάσκουσα

Σμαρώ Νικολαΐδου