ΥΑΕΦ 148: Ύλη εξετάσεων
- Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 -

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015

Μάθημα: ΥΑΕΦ148

Εξεταστέα Ύλη

1. Πλάτωνος Ίων

2. Πλάτωνος Πολιτεία 376e-398b

3. Αριστοτέλους Ποιητική 1447a 1-18, 1448a 1-6, 1448b 4-24, 1449a 14-24, 1449b 36-1450a 1-25, 1450a38-1450b 20, 1451a 36-1451b 11, 1456a 25-32.

4. Γραμματολογικά στοιχεία για τις φιλοσοφικές θεωρίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Οι θέσεις των δύο φιλοσόφων για την ποίηση__Η θέση της ποίησης στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία_Οι αρχές της ποιητικής θεωρίας.