Αρχαίο κείμενο
- Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 -

Έχω ανεβάσει στα έγγραφα του μαθήματος τις ενότητες από την Πολιτεία του Πλάτωνα που αναφέρονται στις απόψεις του φιλοσόφου για τη θέση της ποίησης στην πόλη. Παρακαλώ να έχετε μαζί σας το κείμενο στο επόμενο μάθημα.

Σ.Ν.