Εξέταση του μαθήματος
- Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2014 -

Σύμφωνα με την υπάρχουσα περιγραφή του μαθήματος, θα εξεταστεί το σύνολο του έργου Βάκχες με τα συναφή ερμηνευτικά και γραμματολογικά στοιχεία για την τραγωδία, τον Ευριπίδη και το έργο του.

Σμαρώ Νικολαΐδου