Τραγωδία (ΑΕΦ104) (KOM04241)

Ανακοινώσεις

Ιούνιος 2015-Ύλη εξετάσεων
- Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 -

Εξέταση του μαθήματος

Σύμφωνα με την υπάρχουσα περιγραφή του μαθήματος ΑΕΦ104, θα εξεταστεί το σύνολο του έργου Ευμενίδες με τα συναφή ερμηνευτικά και γραμματολογικά στοιχεία για την τραγωδία, τον Αισχύλο και το έργο του.

Σμαρώ Νικολαΐδου