Τραγωδία (ΑΕΦ104) (KOM04241)

Ανακοινώσεις

Εξέταση του μαθήματος
- Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2014 -

Σύμφωνα με την υπάρχουσα περιγραφή του μαθήματος, θα εξεταστεί το σύνολο του έργου Ευμενίδες με τα συναφή ερμηνευτικά και γραμματολογικά στοιχεία για την τραγωδία, τον Αισχύλο και το έργο του.

Σμαρώ Νικολαΐδου