Εξεταστέα ύλη ακαδημαΐκού έτους 2017-8
- Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017 -

Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΑΕΦ 101 συμπεριλαμβάνεται το έργο Απολογία Σωκράτους του Πλάτωνα καθώς και η συνοπτική Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας από το Ομηρικό Έπος ως τα λογοτεχνικά είδη των Ελληνιστικών χρόνων.