Αρχαία Ρητορική (KOM04190)

Ανακοινώσεις

Εξεταστέα ύλη ακαδημαΐκού έτους 2017-8
- Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017 -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Ρητορική (ΑΕΦ 103) καθώς και οι στόχοι της εξέτασης προσδιορίζονται από την περιγραφή του μαθήματος και τα κείμενα που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα του eclass (Παλαμήδους Απολογία και Ολυνθιακός Α΄ του Δημοσθένη). Αυτονόητη είναι συνδρομή του λόγου Εγκώμιον Ελένης του Γοργία για την τέχνη της αρχαίας ρητορικής καθώς και η γραμματολογική προσέγγιση των κεφαλαίων: Σοφιστές, Αρχαία Ρητορική, Γοργίας, Δημοσθένης.

Καλή επιτυχία!

Η διδάσκουσα

Σμαρώ Νικολαΐδου