Αρχαία Ρητορική (KOM04190)

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση του μαθήματος
- Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 -

Σας ενημερώνω ότι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-18. Η αξιολόγηση θα γίνει ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Θα πρέπει να μπείτε με τα στοιχεία πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. modip-server.kom.duth.gr και να επιλέξετε «Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων». Το χρονικό διάστημα το έχω προσδιορίσει από 6-12-2017 έως 12-1-2018. Μετά το σύστημα θα κλείσει.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία

Σμαρώ Νικολαΐδου