ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ECLASS !
- Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 -

Εχουν αναρτηθεί όλοι οι διδακτέοι και εξεταστέοι στίχοι από την έκδοση Solmsen

Επίσης 2 βιβλιογραφικά συμπληρωματικά για την ερμηνεία του αίνου.