Το μάθημα στις 18.11.
- Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 -

Για έκτακτους λόγους το μάθημα στις 18.11. δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Παρασκευή 5.12., ώρα 3-6 μμ στην αίθουσα Β.

επόμενη συνάντηση στις 25.11., κανονικά.

θα αναρτηθούν έγγραφα στο eclass επομένως παρακαλώ να ενημερώνεστε σχετικά.