Το μάθημα στις 18.11.
- Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 -

Το μάθημα στις 18.11. δεν θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Παρασκευή 5.12, ώρα 6 μμ στην αίθ.Β.

Επόμενη συνάντηση κανονικά στις 25.11.