Σημερινό μάθημα τηλεκπαίδευσης
- Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 -

Παιδιά, 

Καλημέρα. Το λινκ για το σημερινό μάθημα: https://meet.lync.com/helitduthgr-helit/mmitsiaki/AVYLGU93

ΠΚ-Β