Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι
- Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

όπως είχαμε αναφέρει στην έναρξη του εξαμήνου, δίνεται η δυνατότητα εξέτασής σας στο μάθημα είτε σύμφωνα με το προγραμμα της εξεταστικής είτε σε ημερομηνία πριν από αυτή.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί  μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο ημερομηνιών. Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.  

https://forms.gle/TaFuutXdVzRWKWdF8

Οι διδάσκοντες